TOP

Drept Civil

Învatati împreuna cu noi sa preveniti litigiile !

1. Contracte civile: vanzare-cumparare, închiriere/locatiune, cesiune de creanta, donatie, schimb etc.:

- redactare, negociere si sau asistenta la negocierea contractelor,

- avizare/ opinie legala privind clauzele/efectele contractului;

2. Consultanta si/sau Asistenta/reprezentare în litigii privind dreptul de proprietate sau alte drepturi reale (uz, uzufruct, abitație) etc;

3. Asistenta/reprezentare în domeniul succesoral (dreptul de mostenire), inclusiv litigii de partaj.